Bestellijst

Geen bestellingen

Menu's

Er zijn in principe 3 menu's in de website. Deze zijn te onderhouden via Structuur->Menu's:

Main menu

Het hoofdmenu is dit gebied:

Het hoofdmenu heeft altijd een 'Home' functie die u bij voorkeur dient te laten staan. De functie 'Cursussen' is verplicht en is de 'kapstok' waaraan vanuit de administratie de categorieen worden gekoppeld. De functie 'Nieuws' is verplicht indien u ook nieuwsberichten plaatst. Onder 'Nieuws' wordt dan namelijk autoamtisch het nieuwsarchief bijgehouden. De opties 'Algemeen', 'Inschrijven' en 'Contact' zijn door deze Volksuniversiteit zelf toegevoegd en gevuld. Deze menu opties worden automatisch aangemaakt zodra u de pagina maakt waar de menuoptie naar moet verwijzen. Dus als u het eenvoudig wilt houden, dan maakt u eerst een nieuwe pagina aan waarop u het menu ook aangeeft. 

Bottom menu

Het bottom menu is dit gebied:

Ook hier geldt, als u hier een pagina wilt toevoegen met bijvoorbeeld het Privacy Reglement, dan maakt u die pagina aan en op die pagina geeft u aan dat u hem wilt koppelen in het 'Bottom menu'. Dan verschijnt er in dat menu een extra optie die verwijst naar de aangemaakte pagina. 

USP's

En de USP's zijn dit gebied:

De, in goed Nederlands, Unique Sellings Points zijn geimplementeerd als een menu. Het werkt echter niet als een menu. Dat is specifiek zo gemaakt om het eenvoudig onderhoudbaar te houden. Als u een van deze USP's wilt aanpassen of verwijderen/vervangen dan gaat u naar dat menu via de optie 'Links weergeven'. Daar kunt de de opties aanpassen, verwijderen of toevoegen. 

Volgorde aanpassen

U kunt de volgorde van de opties aanpassen. Dit geldt voor elk menu. Als voorbeeld hieronder de USP's:

Indien u bijvoorbeeld 'Verschillende niveaus' vooraan wilt hebben, dan klikt u op het aangegeven symbool en met de muisknop ingedrukt sleept u de optie naar ​een andere plek. Niet vergeten daarna de instellingen op te slaan!

Mocht u dit ook op het Hoofdmenu willen doen (bijvoorbeeld 'Contact' na 'Home' weergeven i.p.v. achteraan, dan kan dat op dezelfde manier. Echter, verplaats NIETS binnen het kopje 'Cursussen' en schuif ook niets naar die optie toe. Alles onder 'Cursussen' wordt vanuit de administratie gevuld. Als u de volgorde wilt aanpassen, dan moet dat bij de categorie indeling in de administratie!

Bijzonderheden

U kunt ook een eigen menu optie toevoegen aan de menu's. Maar dan moet u ook zelf het pad aangeven waarnaar de optie verwijst. Als dat een pad is binnen de site, geef dan een relatieve link op zoals u die in de adresbalk ziet na de url. Bijvoorbeeld: /content/contact   Vergeet daarbij niet de eerste / omdat het systeem anders niet weet dat het een relatief pad is. 

 


HOME Handleidingen: ADMIN  SITES V2  SITES V3