Bestellijst

Geen bestellingen

Instellingen->Seizoenen

Hier kan een seizoen worden toegevoegd door op de groene + te klikken voor “seizoen toevoegen”. Dat opent een klein schermpje waarin een seizoen kan worden aangegeven. Een voorbeeld hiervan is 2018-2019. Ook kan een datum worden opgegeven, meestal de datum van het begin van het “lesjaar” wat vaak gelijk loopt met het boekjaar. Vul bijvoorbeeld 01-09-2018 in. Druk op “opslaan” en het seizoen wordt toegevoegd. Het schermpje blijft zichtbaar voor het geval nog een tweede seizoen toegevoegd zou moeten worden. Als dat niet zo is, sluit het schermpje dan met “afbreken”. 

Het resultaat is het volgende:

Er kan maar 1 seizoen tegelijk het “huidig seizoen” zijn. Dat seizoen wordt bepaald door op het rode bolletje te klikken. Daarmee komt bij het geselecteerde seizoen een groen bolletje te staan en onder “huidig seizoen” komt “Aan” te staan. 

Hier is het seizoen 2018-2019 het huidige, nu lopende seizoen. Dit is ook het seizoen wat standaard wordt gekozen bij het inloggen. De gebruiker kan individueel een 'actief' seizoen instellen om op dat moment in te gaan werken, bijvoorbeeld om nieuwe cursussen in te plannen in een volgend seizoen of om betalingen te controleren in een voorgaand seizoen.


HOME Handleidingen: ADMIN  SITES V2  SITES V3