Bestellijst

Geen bestellingen

Docentbetalingen

 

De docenten betalingsmodule pakt alle te betalen honoraria en vergoedingen van de opgegeven periode vanuit de geplande lessen. Je moet altijd met een leeg scherm beginnen. Dus als er al regels staan, gooi alles weg en begin opnieuw. De regels die je uiteindelijk kiest om te betalen gaan in een batch en tonen dan niet meer op het scherm en komen ook niet meer terug in de selectie (behalve als je de batch terugdraait). Dus door met een leeg scherm te beginnen weet je zeker dat je alleen de regels hebt voor de gekozen periode én dat reeds uitbetaalde regels niet worden getoond. Je kan ook eventueel een 'memoriaal' regel toevoegen als je iets afwijkends wil uitbetalen aan een docent. 

Je kan per sessie eventuele vooraf uitgerekende honoraria aanpassen. 

Let op, de start/eind datum en tijd op cursus niveau worden niet bijgewerkt indien u de individuele sessies aanpast. Als u de start/eind datum of tijd op cursus niveau wilt aanpassen, moet u alle sessies opnieuw berekenen! Controleer deze dus altijd op cursusniveau, want die gegevens worden gebruikt op de website en in de bevestigingen!

Als een cursus later start, verplaats dan de eerste sessie(s) naar het eind van de reeks door de datum aan te passen en op opslaan te klikken. 

Indien deze uitleg onvoldoende is, dan kunt u nog een instructie video vinden via: http://youtu.be/SqisA4QnX9w 

Indien voor een bepaalde sessie afgeweken moet worden van het standaard honorarium, dan kan dat hier als eindbedrag worden opgegeven. Met andere woorden, als de normale sessie anderhalf uur duurt, dan mag op dit scherm het honorarium gewoon op nul blijven staan. Maar als één of enkele sessie(s) bijvoorbeeld twee uur duurde(n) en daarvoor een vergoeding wordt gegeven, vul dan bij die sessie het eindbedrag in (het totaal te vergoeden bedrag voor die sessie). Sla de gegevens op en bij het aanmaken van de betalingslijst wordt de volgende volgorde aangehouden:

  1. Indien het uitzondering bedrag is opgegeven in het sessies scherm, wordt dat gebruikt voor de betaling. Zo niet (en blijft er 0 staan) dan wordt:
  2. indien het honorarium is opgegeven bij de cursus per docent, dan wordt dat bedrag gebruikt voor de betaling. Indien per uur, dan wordt het eindbedrag berekend, indien per sessie, dan is dat het eindbedrag voor die sessie. Is het honorarium niet opgegeven bij de cursus, dan:
  3. wordt het honorarium gebruikt wat op is gegeven bij de persoonsgegevens van de docent (ook weer met berekening indien per uur). Is dat ook niet opgegeven, dan:
  4. wordt het honorarium gebruikt wat is opgegeven bij de systeem waarden waarbij de aanname is dat dit altijd per uur is. 

Verder is het mogelijk om bij de cursus per docent aan te geven of er een vaste (reis)kostenvergoeding wordt gegeven. Indien deze niet is ingevuld, dan wordt een eventuele kilometer vergoeding gebruikt die wordt bepaald door de bij de docent opgegeven afstand (heen en terug) in kilometers te vermenigvuldigen met de kilometervergoeding uit de systeem waarden. 

Met "verwijder" kunt u individuele sessies verwijderen indien gewenst is en met "Voeg een sessie toe aan deze cursus" kunt u sessies toevoegen. In de huidige versie gebeurt dat (nog) niet automatisch bij het ophogen van het aantal sessies in het cursusscherm.

Al deze gegeven worden verzameld in een Excel export die is te vinden onder "Financieel -> Docentenbetaling". Daar kunt u een datum reeks opgeven waarbinnen de cursus-sessies vallen.

In het onderstaande voorbeeld ziet u het sessies scherm voor een cursus van 4 sessies waarop twee docenten werken. Met de docenten is afgesproken dat de laatste sessie langer wordt gewerkt en er een afwijkend honorarium is terwijl de tweede docent ook nog opruimt en nog wat extra krijgt. Verder is aangegeven dat de eerste sessie al is gegeven met beide docenten (dat komt ook in de excel te staan)

 


HOME Handleidingen: ADMIN  SITES V2  SITES V3