Bestellijst

Geen bestellingen

Cursusaanbod opzetten

Klik hier voor de instructiefilm "Het opzetten van een cursus deel 1"

Bij het opzetten van een cursusprogramma is het van belang te weten dat binnen MijnVolksuniversiteit.nl informatie zo veel mogelijk opnieuw wordt gebruikt. Het toevoegen van een cursus aan het programma is feitelijk het maken van een planning voor die cursus en het daaraan koppelen van allerlei informatie die ook voor andere cursussen gebruikt zou kunnen worden. De handigste manier is dus om van "onder naar boven" te werken door het menu "Cursusaanbod". 

Schematisch ziet het er als volgt uit:

Feitelijk werkt u naar de planning toe. Het is wel mogelijk om een cursus te plannen zonder de onderliggende informatie, maar dan moet u uiteindelijk toch steeds terug komen om die nog aan te vullen.

Het kan dus zijn dat hetzelfde boek wordt gebruikt in meerdere cursussen. En dat de cursus zelf (bestaande uit een titel en een tekst die de cursus beschrijft) meerdere keren in het programma wordt aangeboden. Schematisch ziet een voorbeeld daarvan er zo uit:

Opzet programma2.jpg

Hier zien we hoe de tekst voor de cursus Engels I wordt gebruikt voor het plannen van twee cursussen “Engels I”. De cursustekst wordt de basisinformatie genoemd. Op dit niveau zijn ook de boeken gekoppeld. Voor de cursus Engels I zijn boek 1 en 2 nodig terwijl boek 2 ook nog wordt gebruikt voor Engels II samen met boek 3.Vervolgens wordt Engels I twee maal gepland en Engels II één maal. Alle drie de cursussen hebben in dit voorbeeld dezelfde docent en cursusbegeleider, maar Engels I op maandag is in locatie 1 en de andere twee cursussen zijn in locatie 2 in lokaal A. 

Om een cursus aan het programma toe te voegen is het verstandig om minimaal eerst de cursustekst in te voeren. Bij de cursustekst worden ook de boeken gekoppeld en dient de (sub)categorie te worden aangegeven. Dus om het goed te doen is het startpunt de boeken.


HOME Handleidingen: ADMIN  SITES V2  SITES V3