Bestellijst

Geen bestellingen

Nieuws

SEO versus gebruikerservaring

03 november 2021

SEO levert me helemaal niets op als ik geen rekening hou met gebruikerservaring (UX). Verkeer dat niet converteert en niet naar klanten of lezers leidt, is gewoon serverbelasting. Omgekeerd heeft een uitstekende UX geen zin als niemand mijn site bezoekt. Naar mijn mening zijn deze twee velden onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

Quote van Astrid Kramer uit dit artikel

Lees meer

Evaluatie online tools

10 juli 2020

De volksuniversiteiten van Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam hebben verschillende online opties bekeken waaronder Jitsi (MijnVU), Zoom, Microsoft team en Google (Hangout/Classroom). Lees hier in het kort over de ervaringen en het vervolg...

Lees meer

Pilot met Jitsi en DLP van start

25 april 2020

Op aangeven van de Volksuniversiteit Den Haag heeft MijnVU het Online platform Jitsi (vergelijkbaar met Zoom) opgezet onder de naam https://meet.mijnvolksuniversiteit.nl. Er zal gedurende enige tijd een proef worden gehouden met een combinatie van het DLP en Jitsi. De resultaten worden over enige tijd bekend gemaakt. De mogelijkheden staan in deze PDF weergegeven: https://www.mijnvolksuniversiteit.nl/sites/vu1/files/MijnVU-DLP-Online-lesgeven.pdf 

Lees meer

Software validatie afgerond

10 maart 2020

De GMVU en Conligo zijn verheugd te kunnen melden dat de software validatie is afgerond en dat het geheel van MijnVU functionaliteit niet alleen is gedeponeerd bij de Escrow Alliantie (EA) onder nummer 201907-2704-28 DEP02601, maar dat tevens de continuiteit is getoets. EA is in staat op basis van de software repository en de data backups in geval van nood de volledige dienstverlening te herstellen en door te zetten. Maar nogmaals, dit is een 'vangnet'. Zie het als een opstalverzekering, die hoop je ook nooit nodig te hebben.

Lees meer

GMVU opgericht en Continuïteitsregeling opgestart

22 november 2019

De eerder dit jaar opgerichte Gebruikersvereniging MijnVolksuniversiteit (GMVU) heeft samen met Conligo het traject ingezet om de software te deponeren in een zogenaamde Escrow regeling. Zie het als een notaris met verstand van automatisering. Er wordt niet alleen een software validatie gedaan, maar de software wordt ook 'gedeponeerd' bij een derde partij (de 'notaris'). Vervolgens wordt in een overkomst vervolgens het gebruik van de software geregeld indien Conligo om wat voor reden dan ook haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Een stap in de goede richting. Wordt vervolgd.

Lees meer

Factuur en handboek

01 augustus 2018

Met ingang van vandaag is het maken van facturen, maar ook het aanbieden van een factuuroptie op de website eenvoudiger geworden. Voor meer informatie verwijzen we naar de kennisbank en het handboek. Over dat handboek, dat is met ingang van vandaag ook weer (mede) schermafhankelijk beschikbaar. Indien u op een pagina in MijnVU de help opvraagt krijgt u de help van die pagina. 

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming

17 november 2017

Eind oktober zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd door Cultuurconnectie met betrekking tot het onderwerp 'AVG'. Naar aanleiding hiervan heeft MijnVolksuniversiteit.nl een onderwerp op het gebruikersforum aangemaakt waar de gebruikers met elkaar over dit onderwerp van gedachten kunnen wisselen, maar ook praktische zaken kunnen uitwisselen.

Lees meer

Oplevering koppeling met volksuniversiteit.nl

15 augustus 2017

In samenwerking met de Stichting tot bevordering van Volksuniversiteitenwerk heeft MijnVolksuniversiteit.nl een koppeling gerealiseerd tussen de MijnVU administratie en het landelijk portaal MijnVolksuniversiteit.nl

Lees meer

Start gebruikersbijeenkomst

28 mei 2017

Met een enorme opkomst is op de 28 mei de eerste bijeenkomst geweest van de gebruikersgroep MijnVolksuniversiteit.nl. Deze groep is opgezet om de gebruikers met elkaar in contact te brengen zodat het aantrekkelijker wordt om elkaar te helpen en samen tot het formuleren van wensen te komen. Vanuit MijnVolksuniversiteit.nl is er ook sterk behoefte aan een actieve gebruikersgroep om het mogelijk te maken verbeteringen sneller door te kunnen voeren dan zonder bijdrage en ondersteuning vanuit de gebruikers.

Lees meer

HOME Handleidingen: ADMIN  SITES V2  SITES V3