Bestellijst

Geen bestellingen

Introductie MijnVU websites

Welkom bij de handleiding CMS gebruik voor de MijnVolksuniversiteit.nl websites. Ter informatie, het  Content Management Systeem (CMS) van de door MijnVolksuniversiteit.nl geleverde websites is gebaseerd op het Open Source CMS pakket Drupal (voor de liefhebber: http://www.drupal.org). De keuze voor Drupal is voornamelijk ingegeven door de mogelijkeheid om met één installatie alle websites voor alle klanten te onderhouden. Dit maakt het voor ons mogelijk om te zorgen dat uw website technisch altijd optimaal is en voorzien van de laatste beveiligingsupdates. En dit tegen de laagst mogelijke kosten. 

Algemene informatie

Bij de aanvang van het gebruik van een MijnVU website krijgt u toegang tot een test website waarop u alle voorbereidingen kunnen treffen. Op een met u afgesproken moment kopieren wij de test website naar een productie omgeving en maken we hem toegankelijk voor het publiek. Vanaf dat moment heeft u de beschikking over twee websites! Een test website waarop u nog eens dingen kunt uitproberen en de productie website.

Zodra de websites in productie worden genomen (zichtbaar worden voor uw cursisten), wordt de update van de cursus- en categorie informatie automatisch uitgevoerd. U kunt daarnaast ook altijd deze gegevens updaten op de site op het moment dat u dit wenst. Het inschrijven op de site door een cursist gebeurt via een inschrijfformulier. Voor de eerste inrichting is het van belang om door te geven aan MijnVolksuniversiteit.nl welke kortingsvormen u hanteert (of niet) en welke betaalwijzen zodat we dat goed kunnen instellen. De inschrijvingen die op de website worden gedaan kunnen vanuit de administratie worden opgehaald en verwerkt. Per inschrijving kost u dit slechts enkele muisklikken waarmee het inschrijfproces maximaal efficient is gemaakt.

Content soorten

In de website zijn verschillende soorten content beschikbaar onderverdeeld in twee groepen:

  1.  Content die in het CMS wordt onderhouden
  2.  Content die vanuit de administratie komt

Voor het bijhouden van de content is het van belang deze groepen strikt gescheiden te houden. Content die uit de administratie komt mag niet worden aangepast in het CMS! Dat zou niet alleen zinloos zijn omdat het bij de update wordt overschreven, maar het kan ook de werking beinvloeden. Verder is het van belang dat in het ontwerp van de websites, de content soorten vaak op bepaalde plaatsen is voorzien. Als u zo'n content type in een andere positie zou willen plaatsen dan voorzien in het ontwerp, dan geeft dit onvoorspelbare resultaten en is niet wenselijk. 

Content die in het CMS wordt onderhouden

Eenvoudige pagina's

Een voorbeeld hiervan is een pagina waarop u uw contact gegevens plaatst. Ook deze pagina die u nu leest is zo'n 'gewone' pagina. Zo'n pagina wordt gemaakt en kan gekoppeld worden aan een door u zelf te maken (sub)menu item op de bovenbalk.

Nieuws

Nieuws berichten kunnen worden toegevoegd en aangepast. De meest actuele tonen op de homepage en de rest toont op de nieuws pagina

Referenties

In de eerste versie van de responsive sites zijn de referenties nog zelf op te geven (door de VU). Zodra alle sites actief zijn stappen we over op een nog te bepalen externe module voor het verkrijgen van referenties. Zo'n module vergt een aanvullende abonnement bij een externe dienst. Het voordeel is dat externe referenties veel hoger scoren in Google (ze hebben per definitie een betere reputatie), het nadeel is dat er kosten aan verbonden zijn. Op de MijnVU websites kunt u straks kiezen tussen geen referenties tonen, zelf referenties aanmaken wellicht uit door u verkregen enquetes of met een externe dienst gaan werken.

Vrij home page blok

Een vrij home page blok is een blok wat u zelf toevoegt in het gebied waar ook de categorie blokken staan. Zo kunt u bijvoorbeeld een tijdelijk blok plaatsen om een open dag onder de aandacht te brengen of iets dergelijks. 

Header slide/foto

U kunt zelf foto's en tekst toevoegen die in de header als een slideshow gaan draaien. U kunt ook de volgorde bepalen. 

Menu's

Het hoofdmenu kent drie verplichte tabs (HOME, CURSUSSEN en NIEUWS), de rest mag u zelf bepalen. Ook de pagina die u er aan toevoegt. Het is wel handig om enkele tabs in te richten om de werking van het CURSUSSEN menu goed te laten verlopen.

Formulieren

In de websites zit een uitgebreid formulieren systeem. Hiermee kunt u bijvoorbeeld na het aanmelden de cursist nog vragen hoe ze met u in aanraking zijn gekomen of kunt u na afloop van een cursus een enquete rondsturen en laten invullen op de site. U kunt de vragen zelf bepalen en het resultaat ook overzichtelijk tonen.

Content die uit de administratie komt

Cursus informatie

Deze informatie is inclusief docent gegevens indien ingevuld. Ook de 100x100px foto's die bij een cursus worden weergegeven komen uit de administratie en ook eventuele "inline" foto's in de tekst van een cursus komt uit de administratie. Indien u deze informatie twee-talig op de website wilt weergeven, dan moet in de administratie alle cursus- en categorieinformatie worden vertaald (niet op de website). Indien u met een tweetalige site gaat werken, dan dient u de overige pagina's (niet cursus en categorie dus) in het CMS te vertalen. 
Belangrijk: indien u op de website cursusinformatie aanpast (wat in principe kan, het is voor het CMS immers gewoon "content"), dan wordt deze overschreven bij de eerstvolgende update. Niet doen dus!

Categorie informatie

Wat voor de cursussen geldt, geldt ook voor de categorieën. Alle informatie komt uit de administratie inclusief de vertaling en het plaatje wat op de homepage toont bij een categorie. 
Belangrijk: Categorieën worden op de homepage alleen getoond indien u er een blok voor aanmaakt en koppelt aan de gewenste categorie. Dit gaat niet vanzelf.


HOME Handleidingen: ADMIN  SITES V2  SITES V3